KONTAKTY

Adresa:

Slovenský zväz rádioamatérov
Mlynská 4
P.O.Box 14
900 31 Stupava


Telefón/fax:

0905 533719


E-mail: