PROGRAM STRETNUTIA

Program stretnutia TATRY 2017
17.11.2017 - piatok
13,00 – 21,00 Príchod a prezentácia účastníkov
14,00 – 21,00 Predajná výstava firiem a rádioamatérska burza
14,00 – 21,00 Výstava historických exponátov (OM6DJ, OM3CU)
18,00 – 21,00 Večera
19,00 – 21,00 Verejné zasadnutie koordinačného centra ARES (OM1II)
18.11.2017 - sobota
07,00 – 09,00 Raňajky
09,00 – 15,00 Predajná výstava firiem a rádioamatérska burza
09,00 – 15,00 Výstava historických exponátov (OM6DJ, OM3CU)
09,00 – 10,35 Slávnostné otvorenie, vyhodnotenie rádioamatérskych súťaží
10,45 – 12,00 Prednáška: Home made SDR transceiver Tulip (OK1NOF, OM3LU)
12,00 – 14,00 Obed
14,00 – 14,50 VKV fórum (OM3BH)
15,00 – 15,25 Prednáška: Nadväzovanie spojení odrazom od lietadiel (OK1VUM)
15,25 – 15,50 Prednáška: Fázový šum vysielača (OK1VUM)
16,00 – 18,00 DX fórum: Prezentácie E51DWC (OK1DWC) a JW/OM6TC (OM6TC)
18,00 – 19,30 Večera
20,00 – 02,00 Rádioamatérsky hamfest s dobrou náladou a tombolou
19.11.2017 - nedeľa
07,00 – 09,00 Raňajky
09,00 - Odchod účastníkov