PROGRAM STRETNUTIA

Program stretnutia sa v súčasnosti ešte pripravuje a bude zverejnený neskôr.