PROGRAM STRETNUTIA

Program stretnutia TATRY 2019
15.11.2019 - piatok
13,00 – 21,00 Príchod a prezentácia účastníkov
14,00 – 21,00 Predajná výstava firiem a rádioamatérska burza
17,00 – 18,00 DMR fórum (OM0AD, OM8BU)
18,00 – 21,00 Večera
19,00 – 21,00 Verejné zasadnutie koordinačného centra ARES
16.11.2019 - sobota
07,00 – 09,00 Raňajky
09,00 – 14,00 Predajná výstava firiem a rádioamatérska burza
09,30 – 10,15 Prednáška: Ochrana rádioamatérskych zariadení
                pred atmosférickým prepätím z antén
(OM3LU)
10,20 – 11,10 Prednáška: Optimalizácia anténnych sústav na VKV (OK1VUM)
11,15 – 12,00 Prednáška: Prevádzka cez družicu Es'hail-2 QO-100 (OM8WG)
12,00 – 14,00 Obed
13,00 – 13,50 Prednáška: Vývoj KV transceivrov od HDR k SDR (OK7PM)
14,00 – 14,50 Prednáška: Pohľad na parametre prjímačov (OK7PM)
15,00 – 15,50 Prednáška: Diaľkové ovládanie stanice, remote prevádzka (OM5ZW)
16,00 – 16,50 DX fórum: Prezentácia DX expedície T30GC (OK2WM)
17,00 – 18,00 DX fórum: Prezentácia DX expedície 5K0K (OK2ZI, OK2ZA)
19,00 – 02,00 Hamfest so slávnostnou večerou a hudbou do tanca
17.11.2019 - nedeľa
07,00 – 09,00 Raňajky
09,00 - Odchod účastníkov